چهره - 1390
رنگ روغن روی کاغذ
سایز : 30*40 سانتی متر