چهره - 1385
رنگ روغن روی بوم
سایز : 45*59 سانتی متر