رویا ، فرشته ، نور - 1386
رنگ روغن روی بوم
سایز : 80 * 60 سانتی متر