چهره - 1386
رنگ روغن روی بوم
سایز : 40*50 سانتی متر