چهره - 1388
رنگ روغن روی بوم
سایز : 45 * 34.5 سانتی متر