به گالری من خوش آمدید.
زیبایی نیاز به توصیف ندارد و به علاوه زیبایی خودش می تواند بسیاری از چیزها را وصف کند. زیباترین کار هنری کاری است که فکر و دل شما را، بدون کمک منتقدین هنری، جذب کند. نقاشیهای کلاسیک اگر چه خیلی واقعی هستند نباید با سبک های رئالیستی معاصر اشتباه گرفته شوند. رئالیسم کلاسیک صرفأ یک ارائه غیرفعال از هنر نیست. یک فرآیند خلاق هنری است ضمن این که دقیقأ اصول و پیش شرطهای لازم را رعایت می کند.

زهره حسینی